Badania

 • Hematologia,
 • Biochemia kliniczna,
 • Koagulologia(krzepniecie),
 • Badanie kału,
 • Badanie nasienia,
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR),
 • Serologia grup krwi,
 • Hormony,
 • Markery nowotworowe(onkologiczne),
 • Diagnostyka infekcji wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych(immunologiczna),
 • Toksykologia na metale ciężkie, leki i narkotyki,
 • Alergologia,
 • Autoimmunodiagnostyka,
 • Mikrobiologia,
 • Badania genetyczne,
 • Dietetyka.
Zamknij menu