Profilaktyka

W dążeniu do osiągnięcia bliższych i dalszych celów życiowych spotykamy się zawsze z problemami zdrowotnymi i ryzykiem zachorowania lub urazu. Wszystkiemu, co czynimy lub czego nie czynimy, towarzyszy mniej lub bardziej uświadamiane ryzyko zdrowotne.

Inteligentny wybór postawy wobec zagrożeń zdrowotnych i sposobu postępowania umacniającego dobry stan zdrowia wymaga poznania szkodliwych czynników środowiskowych i wpływu tych czynników na zdrowie oraz znajomości racjonalnych, wzorcowych zachowań zdrowotno-higienicznych.

Zamknij menu