SPECJALIŚCI

Dietetyk kliniczny,

POZNAJ SWOJEGO TERAPEUTĘ 👨🏻‍⚕️
Magdalena Świercz
Magister dietetyki, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od początku swojej drogi zawodowej aktywnie związana z dietetyk ą kliniczną. Swoje doświadczenie zdobywała m.in w klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego GCZD, szkole rodzenia oraz wprowadzając pacjentom dietę ketogenną i żywienie enteralne. Aktualnie pracownik ośrodka leczniczo-rehabilitajacego specjalizującego się chorobami starczymi przebiegającymi z demencją.

Dietetyk jest ekspertem w dziedzinie żywności i żywienia. Doradza ludziom, co jeść, jak prowadzić zdrowy tryb życia lub osiągnąć konkretny cel związany ze zdrowiem. Dietetycy kliniczni działają na wielu obszarach, w tym w szpitalach, stołówkach, domach opieki i szkołach.

Działania dietetyka

Dietetyk najczęściej:

  • wyjaśnia zasady żywienia,
  • ocenia potrzeby dietetyczne pacjentów oraz ich obecną dietę,
  • opracowuje plany posiłków uwzględniając zarówno preferencje dotyczące kosztów, jak i rodzajów posiłków,
  • ocenia efekty planów dietetycznych i – w razie potrzeby – dokonuje zmiany,
  • promuje lepsze odżywianie poprzez prowadzenie rozmów z grupami na temat diety, odżywiania i związku miedzy nawykami dietetycznymi a zapobieganiem konkretnym chorobom.

Specjalności dietetyków

Chociaż wszyscy dietetycy wykonują podobne zadania, w zawodzie istnieje kilka specjalności:

  • dietetycy kliniczni opracowują medyczną terapię żywieniową w szpitalach, placówkach opieki długoterminowej i innych instytucjach. Tworzą zindywidualizowane i grupowe programy żywieniowe w oparciu o potrzeby zdrowotne pacjentów lub mieszkańców. Dietetycy kliniczni mogą się dalej specjalizować, np. pracować tylko z pacjentami z chorobami nerek, i współpracować z innymi pracownikami służby zdrowia.
  • dietetycy zarządzający planują programy posiłków w placówkach gastronomicznych, takich jak kafeterie, szpitale i korporacje spożywcze. Mogą być odpowiedzialni za kupowanie żywności i wykonywanie innych zadań związanych z biznesem lub nadzorowanie personelu kuchennego lub innych dietetyków.
  • dietetycy społeczni uczą społeczeństwo tematów związanych z żywnością i żywieniem, pracując często z konkretnymi grupami ludzi, na przykład kobietami w ciąży. Pracują w publicznych klinikach zdrowia, agencjach rządowych, organizacjach non-profit i organizacjach zajmujących się utrzymaniem zdrowia (HMO).

Dietetycy pracują najczęściej w szpitalach, kafeteriach, domach opieki i szkołach. Niektórzy działają na własny rachunek i prowadzą własną praktykę – pracują jako konsultanci, doradzają indywidualnym klientom lub pracują dla zakładów opieki zdrowotnej na podstawie umowy.

Psycholog – terapeuta,

POZNAJ SWOJEGO TERAPEUTĘ 👨🏻‍⚕️
Alina Andrejczuk
Psycholog ze specjalnością Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Zdrowia i Choroby.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Onkologii Szpitala im. S.Leszczyńskiego w Katowicach, na Oddziale Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowice-Ochojec, na Oddziale Neurologicznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy oraz w Poradni Rehabilitacyjnej Przychodni Rejonowej w Piekarach Śląskich prowadząc program wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi.

Jej działalność skoncentrowana jest na osobach dorosłych z dolegliwościami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi, chorującymi przewlekle oraz ludźmi zdrowymi poszukującymi wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
Zajmuje się diagnozowaniem ogólnego stanu psychicznego i emocjonalnego, rozmowami wspierającymi samopoczucie psychiczne pacjentów, nauką radzenia sobie ze stresem i lękiem oraz udzielaniem specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla pacjentów potrzebujących szczególnej pomocy.

Ponadto zajmuje się też przeprowadzaniem badań z zakresu psychologii pracy.

Prowadzenie psychoterapii a tym samym niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnej dla niego sytuacji jest dla niej źródłem ogromnej satysfakcji, poczucia spełnienia i sensu.

Psycholog to osoba zajmująca się profesjonalnie psychologią – nauką o zachowaniu i umyśle, a także uczuciach i myślach. Psychologia to dyscyplina akademicka o ogromnym zakresie i różnorodnych zainteresowaniach, starająca się zrozumieć właściwości mózgu. Jako nauka społeczna ma na celu zrozumienie jednostek i grup poprzez ustanowienie ogólnych zasad i badanie konkretnych przypadków.

Psycholodzy próbują zrozumieć rolę funkcji umysłowych w zachowaniu indywidualnym i społecznym, a także odkrywać procesy fizjologiczne oraz biologiczne leżące u podstaw funkcji poznawczych i zachowań. Badają również zachowania i procesy umysłowe, w tym percepcję, poznanie, uwagę, emocje (afekt), inteligencję, fenomenologię, motywację (konotację), funkcjonowanie mózgu i osobowość.

Psychologowie są niezastąpieni w najróżniejszych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem ludzi. Ich wsparcie przydaje się w szpitalach, zakładach opieki, w sporcie, mediach i w wielu aspektach prawa, pomaga radzić sobie z wieloma problemami życia codziennego oraz sytuacjami stresowymi, które niosą choroby przewlekłe, nałogi, oraz inne wyzwania. W celu osiągnięcia pełnego efektu terapeutycznego wielu psychologów pracuje z lekarzami pierwszego kontaktu, pediatrami, seksuologami oraz innymi grupami lekarzy.

Zamknij menu