Szczepienia

Celem szczepienia jest wytworzenie odporności wobec określonego drobnoustroju. Szczepienia są niezbędne, ponieważ przestrzeganie higieny, sanitariaty, czysta woda i żywność – choć pełnią ważną rolę – są niewystarczającymi środkami do zapobiegania chorobom zakaźnym. Dopiero szczepienia pomagają zmniejszyć zapadalność i śmiertelność związaną z zakażeniami.

Skuteczność szczepień

Ocenia się, że szczepienia pozwalają co roku zapobiec 6 milionom zgonów. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 99% spadek zapadalności i śmiertelności kilkunastu chorób, w zakresie które od wielu lat prowadzone są powszechne szczepienia. Dodatkowo spada ryzyko powikłań związanymi z chorobami infekcyjnymi, które nierzadko mają znacznie bardziej odległe i poważniejsze następstwa niż ostra choroba, takie jak zespół różyczki wrodzonej, marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy w następstwie HBV, bądź też trwałe powikłania neurologiczne w konsekwencji świnki, odry czy Haemophilus influenza. Szczepienia, w porównaniu do naturalnego nabycia odporności poprzez przebycie zakażenia, umożliwiają zatem osiągnięcie tego samego efektu bez przebycia choroby i uniknięcia jej powikłań. Ponadto szczepienia są bezpieczniejsze niż leki konieczne do leczenia chorób zakaźnych.

Zamknij menu