You are currently viewing Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty

Przeczytaj więcej o specjaliście wykonującym zabieg biopsji fuzyjnej prostaty w Mediqpol


lek. Grzegorz Rempega

Biopsja fuzyjna prostaty przez krocze jest najnowocześniejszym z dostępnych badań diagnostycznych. Umożliwia wykrycie raka prostaty i określenie rokowań na podstawie wielkości i agresywności nowotworu.

Biopsja fuzyjna prostaty – badanie

W wyniku badania pacjent otrzymuje wynik w technologii 3D, który jest fuzją obrazu ultrasonograficznego TRUS i rezonansu magnetycznego. Dzięki temu można wyeliminować deformacje, wynikające z ruchu tkanek miękkich. Nie da się ich wykluczyć podczas wykonywanych jednocześnie badań rezonansu magnetycznego i biopsji. Biopsja fuzyjna prostaty to zabieg dla osób, u których występują: podwyższone stężenie PSA i podejrzenie obecności istotnego klinicznie raka stercza. Zalecana jest również dla pacjentów z wykrytą: nieprawidłowością w badaniu per rectum (badanie palpacyjne) lub komórkami o nieprawidłowej budowie, mimo nie wykazaniu komórek nowotworowych we wcześniejszej biopsji.

Przebieg biopsji fuzyjnej prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty odbywa się pod kontrolą wieloparametrycznego obrazu rezonansu magnetycznego (mpMRI) i USG. W wyniku badania pacjent otrzymuje wynik w technologii 3D. Jest on fuzją obrazu ultrasonograficznego TRUS i rezonansu magnetycznego. Dzięki temu wyeliminowane zostają deformacje wynikające z ruchu tkanek miękkich. Nie da się ich wykluczyć podczas wykonywanych jednocześnie badań rezonansu magnetycznego i biopsji.

Podczas biopsji fuzyjnej prostaty z gruczołu prostaty pacjenta pobierane są drobne wycinki. Następnie ocenia się je pod mikroskopem, często z wykorzystaniem różnego rodzaju barwień immunohistochemicznych. Połączenie obrazów z badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego skutkuje znacznym zwiększeniem precyzji działań. Z tego względu pobierane są wycinki wyłącznie z budzących wątpliwości obszarów. Minimalizuje to liczbę pobieranych wycinków i wykrywalność nowotworów prostaty nieistotnych klinicznie.

Biopsja fuzyjna prostaty – korzyści

Biopsja fuzyjna prostaty to innowacyjny zabieg, który zapewnia pacjentom całkowite bezpieczeństwo. Przeprowadzany jest bezboleśnie, w znieczuleniu. Pozwala na trafienie w ognisko nowotworowe z dokładnością 2–3 mm. Tym samym zmniejsza ryzyko powikłań diagnostycznych, w tym ryzyko sepsy, do mniej niż 0,01%. W efekcie częstość wykrywania raka (w porównaniu z biopsją konwencjonalną) jest o 30% większa. Połączenie technologii skanów MRI z obrazami ultrasonograficznymi gruczołu krokowego w czasie rzeczywistym pozwala na wykorzystanie uzyskanych obrazów MRI. Takie działanie ukierunkowuje biopsję na nieprawidłowe obszary, zidentyfikowane przez radiologa. W efekcie diagnoza jest szybsza, dokładniejsza i bardziej niezawodna. Zaawansowana technologia systemu bkFusion, wzbogaca obserwacje kliniczne o wiarygodne, otrzymywane w czasie rzeczywistym wiarygodne wyniki biopsji prostaty. To zasługa połączenia obrazowania rezonansem magnetycznym z obrazowaniem ultradźwiękami. Integracja flagowego systemu urologicznego bk3000 z najlepszym oprogramowaniem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego zapewnia jakość obrazu i sprawny, intuicyjny przepływ zintegrowanych informacji. Dodatkowo zaawansowana technologia Predictive Fusion™ pozwala oszczędzać czas, redukując ilość etapów zabiegu.

Przygotowanie do biopsji fuzyjnej prostaty

Przed wykonaniem zabiegu nie należy zażywać przeciwzakrzepowych leków rozrzedzających krew. Warto powiadomić również lekarza urologa o: chorobach lub lekach, wpływających na krzepliwość krwi, uczuleniach na składniki leków, a także ewentualnym rozruszniku serca lub sztucznych zastawkach serca. W dniu biopsji fuzyjnej zjedz lekkie śniadanie i – jeśli lekarz nie zalecił inaczej – weź codzienne dawki leków. Wyniki dostępne są zazwyczaj kilka dni później.

Po zabiegu nie występują ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów. Możliwe skutki uboczne biopsji fuzyjnej prostaty to: krwiomocz (nieznaczny i ustępujący zwykle po kilku dniach), krew w stolcu (hematochezia), krew w ejakulacie (hematospermia) i proste infekcje dróg moczowych, które można łatwo leczyć antybiotykami.

Biopsja fuzyjna prostaty jest odpowiedzią na rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Od 2015 zaleca ono przeprowadzanie każdej powtórnej biopsji w oparciu o badanie mpMRI , zaś od 2019 roku – wskazuje zasadność wykonania rezonansu magnetycznego prostaty u pacjentów, u których rozważane jest wykonanie biopsji prostaty.

Przeczytaj więcej o specjaliście wykonującym zabieg biopsji fuzyjnej prostaty w Mediqpol

lek. Grzegorz Rempega