Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty jest najnowocześniejszym z dostępnych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrycie raka prostaty i określenie rokowań na podstawie wielkości i agresywności nowotworu.

Biopsja fuzyjna prostaty – badanie

W wyniku badania pacjent otrzymuje wynik w technologii 3D, który jest fuzją obrazu ultrasonograficznego TRUS i rezonansu magnetycznego. Dzięki temu wyeliminowane zostają deformacje wynikające z ruchu tkanek miękkich, których nie da się wykluczyć podczas wykonywanych jednocześnie badań rezonansu magnetycznego i biopsji.

Biopsja fuzyjna prostaty to zabieg dla osób, wobec których występują: podwyższone stężenie PSA, podejrzenie obecności istotnego klinicznie raka stercza, nieprawidłowość wykryta w badaniu per rectum (badanie palpacyjne), komórki o nieprawidłowej budowie mimo nie wykazaniu komórek nowotworowych we wcześniejszej biopsji.

Przebieg biopsji fuzyjnej prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty odbywa się pod kontrolą wieloparametrycznego obrazu rezonansu magnetycznego (mpMRI) i USG. W wyniku badania pacjent otrzymuje wynik w technologii 3D, który jest fuzją obrazu ultrasonograficznego TRUS i rezonansu magnetycznego. Dzięki temu wyeliminowane zostają deformacje wynikające z ruchu tkanek miękkich, których nie da się wykluczyć podczas wykonywanych jednocześnie badań rezonansu magnetycznego i biopsji.

Podczas biopsji fuzyjnej prostaty z gruczołu prostaty pacjenta pobierane są drobne wycinki. Następnie są one oceniane pod mikroskopem, często z wykorzystaniem różnego rodzaju barwień immunohistochemicznych. Połączenie obrazów z badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego pozwala precyzyjnie nawigować jej wykonywanie, co pozwala na pobranie wycinków z budzących wątpliwości obszarów. Dzięki temu zminimalizowana zostaje liczba pobieranych wycinków oraz wykrywalność nowotworów prostaty nieistotnych klinicznie. Opóźnianie diagnozy, niedocenianie lub przeszacowywanie agresywności choroby pozwala na zapewnienie pacjentowi najlepszej możliwej opieki.

Biopsja fuzyjna prostaty – korzyści

Biopsja fuzyjna prostaty to innowacyjny zabieg, który zapewnia pacjentom całkowite bezpieczeństwo. Przeprowadzany jest całkowicie bezboleśnie, w znieczuleniu dożylnym. Pozwala na trafienie w ognisko nowotworowe z dokładnością 2–3 mm, zmniejszając ryzyko powikłań diagnostycznych, w tym ryzyko sepsy, do mniej niż 0,01%. W efekcie częstość wykrywania raka w porównaniu z biopsją konwencjonalną jest o 30% większa.

Połączenie technologii skanów MRI z obrazami ultrasonograficznymi gruczołu krokowego w czasie rzeczywistym pozwala na wykorzystanie uzyskanych obrazów MRI w celu ukierunkowania biopsji na nieprawidłowe obszary, zidentyfikowane przez radiologa. W efekcie diagnoza jest szybsza, dokładniejsza i bardziej niezawodna.

Zaawansowana technologia zastosowana w używanym w naszym centrum medycznym systemie bkFusion wzbogaca obserwacje kliniczne o wiarygodne, otrzymywane w czasie rzeczywistym wiarygodne wyniki uzyskane podczas biopsji prostaty przy połączeniu obrazowania rezonansem magnetycznym z obrazowaniem ultradźwiękami. Integracja flagowego systemu urologicznego bk3000 z najlepszym oprogramowaniem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego zapewnia jakość obrazu i sprawny, intuicyjny przepływ zintegrowanych informacji. Dodatkowo dostępna w bkFusion zaawansowana technologia Predictive Fusion™ pozwala oszczędzać czas, redukując ilość etapów zabiegu.

Przygotowanie do biopsji fuzyjnej prostaty

Przed wykonaniem zabiegu nie należy zażywać przeciwzakrzepowych leków rozrzedzających krew. Warto powiadomić również lekarza urologa o: chorobach lub lekach, wpływających na krzepliwość krwi, uczuleniach na składniki leków, a także ewentualnym rozruszniku serca lub sztucznych zastawkach serca. W dniu biopsji fuzyjnej zjedz lekkie śniadanie i – jeśli lekarz nie zalecił inaczej – weź codzienne dawki leków. Wyniki dostępne są zazwyczaj kilka dni później.

Po zabiegu nie występują ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów. Możliwe skutki uboczne biopsji fuzyjnej prostaty to: krwiomocz (nieznaczny i ustępujący zwykle po kilku dniach), krew w stolcu (hematochezia), krew w ejakulacie (hematospermia) i proste infekcje dróg moczowych, które można łatwo leczyć antybiotykami.

Biopsja fuzyjna prostaty to odpowiedź na rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU), które od 2015 zaleca przeprowadzanie każdej powtórnej biopsji w oparciu o badanie mpMRI , zaś od 2019 roku – wskazuje zasadność wykonania rezonansu magnetycznego prostaty u pacjentów, u których rozważane jest wykonanie biopsji prostaty.

Zamknij menu