Botoks po hemoroidektomii

Botoks po hemoroidektomii

Hemoroidektomia zwykle wiąże się ze znacznym bólem w okresie pooperacyjnym. Wydaje się, że znaczącą rolę w powstawaniu odczuć bólowych odgrywa skurcz wewnętrznego zwieracza. Możliwość poprawy gojenia się ran po hemoroidektomii za pomocą iniekcji toksyny botulinowej oceniało podwójnie zaślepione, randomizowane badanie.

Botoks po hemoroidektomii – badanie

Badanie zostało zaprojektowane, by ocenić skuteczność iniekcji wewnątrznaczyniowej toksyny botulinowej po hemoroidektomii w zmniejszaniu maksymalnego ciśnienia spoczynkowego kanału odbytu. Ma to prowadzić do przyspieszenia gojenia się ran i zmniejszenia bólu pooperacyjnego podczas odpoczynku i defekacji.

Analizy objęły 30 pacjentów z hemoroidami trzeciego i czwartego stopnia, które randomizowano do dwóch grup. U wszystkich osób poddawanych hemoroidektomii Milligana-Morgana wykonano manometrię anorektalną. Jedna grupa otrzymała zastrzyk 0,4 ml soli fizjologicznej do wewnętrznego zwieracza odbytu, drugiej grupie wstrzyknięto 0,4 ml roztworu zawierającego 20 jednostek toksyny botulinowej.

Botoks po hemoroidektomii – wnioski

Po 5 dniach od hemoroidektomii maksymalne ciśnienie spoczynkowe w grupie otrzymującej toksynę botulinową zmniejszyło się, a w grupie placebo – wzrosło. Ponadto czas gojenia się ran i odczuwania bólu pooperacyjnego w grupie leczonej toksyną botulinową w spoczynku i podczas wypróżniania znacznie się skrócił.

Wstrzyknięcie toksyny botulinowej do wewnętrznego zwieracza odbytu po hemoroidektomii skutecznie zmniejsza maksymalne ciśnienie spoczynkowe, czas gojenia ran i ból pooperacyjny – zarówno podczas odpoczynku, jak i podczas wypróżniania – przy braku powikłań lub działań niepożądanych.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16400513

Zamknij menu