PORADNIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Poradnia żywienia dojelitowego zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem, który jest żywiony dojelitowo dietą przemysłową (specjalnie przygotowanymi gotowymi mieszankami).

Żywienie dojelitowe (podawanie pokarmu do przewodu pokarmowego) jest czasem mylone z kroplówką. Jednak jest ono podawane do przewodu pokarmowego, nie układu krwionośnego, i zawiera wszystkie składniki dostępne w tradycyjnym pożywieniu (dawki energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci produktów odżywczych). Odbywa się ono są metodą grawitacyjną (przez zestaw), metodąa bolusa (strzykawką) lub przez pompę żywieniową.

Niska świadomość dotycząca żywienia dojelitowego sprawia, że pacjenci i ich opiekunowie często odkładają decyzję o rozpoczęciu terapii na później. Skutkuje to jednak podejmowaniem długotrwałych prób karmienia doustnego, które angażuje siły i czas, choć często nie zaspokaja dziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze u pacjenta.

Korzyści z wprowadzenia żywienia dojelitowego:

 • ograniczenie ryzyka niedożywienia chorego;
 • zapewnianie zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze;
 • poprawa funkcjonowania i samopoczucie chorego;
 • większy komfort opiekunów chorego;
 • realny wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny, proces leczenia lub rehabilitacji;
 • przy zachowaniu odpowiednich warunków podawania i przechowywania sprzętu i produktów diety, nie wyklucza wyjazdów i wakacji.
 • Żywienie dojelitowe jest czasem mylone z kroplówką. Jednak jest ono podawane do przewodu pokarmowego, nie układu krwionośnego, i zawiera wszystkie składniki dostępne w tradycyjnym pożywieniu.

Żywienie dojelitowe jest konieczne, gdy dobrowolne spożywanie posiłków jest niemożliwe lub ograniczone i może zostać zakończone, gdy zaistnieje całkowity powrót do spożywania posiłków drogą doustną. Czas trwania żywienia dojelitowego jest zależny od choroby podstawowej, stanu odżywienia przed podjęciem terapii oraz jej efektów.

Warunkami stosowania żywienia dojelitowego są:

 • prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy, który jest w stanie wchłaniać substancje odżywcze;
 • założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego.

Jeżeli stan zdrowia chorego nie wymaga hospitalizacji, pacjent może być żywiony dojelitowo w warunkach domowych. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mogą odżywiać się doustnie lub dla których żywienie doustne jest niewystarczające, choć ich stan zdrowia nie wymaga opieki szpitalnej.

W ramach żywienia dojelitowego w warunkach domowych zapewniane są:

 • lekarska wizyta kwalifikacyjna w domu pacjenta;
 • wykonanie niezbędnych kwalifikacyjnych badań laboratoryjnych (jonogram, glukoza, lipidogram, kreatynina, mocznik, morfologia, próby wątrobowe, białko, albuminy, CRP);
 • przeszkolenie pacjenta i jego opiekunów w zakresie żywieniowego dojelitowego w warunkach domowych;
 • dostarczenie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do podawania dobranej diety;
 • w razie potrzeby: udrożnienie lub poprawa mocowania zgłębnika lub przetoki;
 • całodobowy kontakt telefoniczny z pacjentem i jego opiekunami;
 • badania kontrolne według wcześniej ustalonego terminarza wizyt.

Szczegółowe informacje w zakresie żywienia dojelitowego lub terminy wizyt można uzyskać pod nr tel. 517 725 745 czynnym w godzinach 8.00–22.00 we wszystkie dni tygodnia