You are currently viewing Przepuklina Spiegla – przepuklina kresy półksiężycowatej

Przepuklina Spiegla – przepuklina kresy półksiężycowatej

Przepuklina Spiegla została po raz pierwszy opisana przez anatoma z Flamandii Adriaana van den Spieghela, a w 1764 roku otrzymała charakterystyczną nazwę, nawiązującą do nazwiska tego badacza. Ten typ zwykle nie rozwija się poniżej warstw tłuszczu, ale raczej między mięśniami a łączącą je tkanką – powięzią, oddzielając dwie grupy mięśni brzucha: mięśnie odbytnicy i boczne skośne brzucha, dlatego bywa czasami nazywany przepukliną boczną brzuszną. Jako choroba niesie za sobą wysokie ryzyko powikłań, dlatego ważne jest, aby szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Przepuklina Spiegla – objawy

mediqpol przepuklina spiegla objawyPrzepuklina Spiegla to rzadki rodzaj, występujący częściej u kobiet niż u mężczyzn, szczególnie w wieku od 30 do 70 lat. Objawy choroby mogą przypominać występujące w innych rodzajach przepuklin brzucha. Oznacza to, że na podstawie samych objawów niemożliwe jest rozpoznanie przepukliny Spiegla.

Większość osób z przepukliną Spiegla odczuwa ból lub niejasny dyskomfort po obu stronach brzucha, bądź w jego dolnej części. Inne objawy, na które należy zwrócić uwagę, to:

  • ból brzucha, który wydaje się niezwiązany z jedzeniem, chorobą lub wykonywanymi czynnościami,
  • ból brzucha podczas podnoszenia, kaszlu lub wypróżnienia,
  • nagłe zmiany czynności jelit, takie jak zaparcia, zmiana stolca lub krwawienie,
  • miękki, niewyjaśniony obrzęk brzucha.

Przepuklina Spiegla – diagnoza

mediqpol przepuklina spiegla diagnoza

W postawieniu diagnozy o przepuklinie Spiekla może pomóc USG lub tomografia komputerowa brzucha. Oba badania są bezpieczne i nieinwazyjne.

Podczas wizyty lekarz przeprowadzi pełny wywiad medyczny oraz badanie pozwalające na wykluczenie innych problemów medycznych. Rozpoznanie przepukliny Spiegla może być trudne, dlatego ważne jest, aby zgłosić lekarzowi wszystkie objawy.

Przepuklina Spiegla – powikłania

mediqpol przepuklina spiegla powiklania

Przepuklina Spiegla może blokować jelita lub inne ważne organy, co jest powikłaniem zagrażającym życiu i wymagającym natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Objawy zablokowania obejmują:

  • intensywny, nieznośny ból brzucha, który może pojawić się nagle lub po długim czasie odczuwania mniej silnego bólu,
  • nudności i wymioty, niepowiązane z jedzeniem lub wirusem,
  • brak wypróżnień przez kilka dni, szczególnie jeśli towarzyszy temu silny ból brzucha,
  • pojawienie się krwi w kale.

Operacja usunięcia przepukliny Spiegla

Jedynym sposobem na skuteczne pozbycie się przepukliny Spiegla jest leczenie chirurgiczne. Minimalnie inwazyjna operacja, wykonywana metodą laparoskopową, zakłada wykonanie małego nacięcia, aby wprowadzić rurkę z aparatem do brzucha. W ten sposób lekarze lokalizują przepuklinę, a następnie za pomocą siatki lub szwów naprawiają osłabioną ścianę brzucha.

mediqpol przepuklina spiegla operacja usuniecia

Bardziej inwazyjna alternatywa obejmuje wykonanie większego nacięcia w żołądku. Ta operacja pozwala lekarzowi bezpośrednio zobaczyć przepuklinę, a następnie naprawić uszkodzoną tkankę. Gdy przepuklina Spiegla uwięzi część jelita, operacja może trwać dłużej i być bardziej złożona, w zależności od stopnia uwikłania jelit oraz innych tkanek czy narządów.

Obie metody operacyjnego leczenia porównano w 2002 roku. Jak się okazało, w dwóch grupach po 11 osób chirurgia laparoskopowa spowodowała mniej powikłań. Sugeruje to, że może być to preferowana opcja dla większości osób bez złożonych przepuklin.

Przepuklina Spiegla – rekonwalescencja

mediqpol przepuklina spiegla rekonwalescencja

Okres rekonwalescencji po laparoskopowej operacji przepukliny Spiegla jest zwykle stosunkowo krótki i trwa zaledwie 1–2 tygodnie. W przypadku bardziej rozległej operacji lub wystąpienia powikłań w postaci niedrożności jelit lub infekcji, może wystąpić potrzeba dłuższego czasu powrotu do zdrowia.

Większość osób może w ciągu 4–6 tygodni wznowić normalne czynności i pozwolić sobie na lekkie aktywności, takie jak chodzenie czy prowadzenie samochodu. Wskazane jest ścisłe przestrzeganie zaleceń chirurga, aby uzyskać najlepsze możliwe wyniki rekonwalescencji. Gorączka, silny ból lub niewyjaśnione krwawienie mogą oznaczać powikłania.

Ludzie, którzy wcześniej mieli przepuklinę, częściej doświadczają jej nawrotu. Jednak badanie z 2002 roku, które objęło 76 osób po operacji przepukliny Spiegla, wykazały, że tylko 3 z nich doświadczyły nawrotu przepukliny średnio 8 lat później.

Źródło: Medical News Today