You are currently viewing Testy PCR – badanie na COVID

Testy PCR – badanie na COVID

Molekularny test na koronawirusa metodą RT-PCR to badanie precyzyjne. Z tego względu jest ono rekomendowane przez WHO i Państwowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSEE) jako sposób potwierdzania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Testy PCR – na czym polegają?

Testy RT-PCR to badania wykonywane metodą Real-Time PCR. Te badania genetyczne pozwalają na wykrycie choroby na bardzo wczesnym etapie – nawet do 2 dni przed pojawieniem się pierwszych objawów, a także w trakcie choroby lub rekonwalescencji.

Z punktu widzenia diagnostycznego testy PCR charakteryzuje się wysoką czułością wykrywania osób chorych oraz wysoką swoistością (precyzyjnością), minimalizując ryzyko uzyskania wyników fałszywie pozytywnych. Ponadto cechuje je szybkość i powtarzalność.

Kiedy wykonać test PCR?

Test PCR w kierunku COVID-19 wykonuje się na podstawie wymazu z gardła, nosa lub nosogardła. Umożliwia on wykrycie materiału genetycznego wirusa u osób, u których:

  • występują objawy charakterystyczne: gorączka, duszności i kaszel, utrata smaku i węchu,
  • wcześniej uzyskano dodatnie wyniki testu lub testu na przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Okres inkubacji COVID-19 jest szacowany na około 5 dni od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów. Badanie warto wykonać najwcześniej w 7 dobie od kontaktu z osobą zakażoną. W większości przypadków osób mających objawy test ten wykrywa zakażenie już pierwszego dnia, jednak najwyższą wartość diagnostyczną osiąga również w 7 dobie od wystąpienia objawów.

Test PCR nadają się również do potwierdzenia, że jest się wyleczonym i nie ma już wirusa w organizmie.

Testy PCR – jak się przygotować?

Test na koronawirusa metodą RT-PCR polega na pobraniu wymazu z gardła, nosa lub nosogardła, zatem na jego wartość diagnostyczną ma wpływ odpowiednie przygotowanie. Na min. 2 godziny przed wykonaniem testu na koronawirusa warto:

  • nie spożywaj posiłków,
  • nie przyjmować płynów,
  • nie żuć gumy,
  • nie płukać jamy ustnej i nosa,
  • nie myć zębów,
  • nie przyjmować leków,
  • nie palić papierosów.

Dodatni/pozytywny wynik testu PCR oznacza zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Należy wówczas skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania i zastosować się przekazanych wskazań.

Ujemny/negatywny wynik oznacza, że w pobranym materiale nie wykryto markerów genetycznych SARS-CoV-2. Nie wyklucza to jednak w zupełności zakażenia koronawirusem. W przypadku występowania objawów typowych dla COVID-19 lub udokumentowanego, bliskiego kontaktu z osobami z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, rekomendowane jest powtórzenie badania na kolejnej próbce materiału.

Nierozstrzygający wynik testu PCR oznacza, że uzyskany wynik jest na granicy czułości analitycznej i badanie na COVID należy powtórzyć w ciągu 24-48 godzin.

Przejdź do cennika, by zobaczyć ceny testów PCR w Katowicach