lek. Piotr Kubicki

Pulmonolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i chorób płuc. Doświadczenie zdobywał w Szpitalu im. Dr A. Mielęckiego w Chorzowie, Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, Specjalistycznym Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach i Szpitalu Miejskim w Jaworznie. Obecnie udziela pomocy w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK nr 1 w Zabrzu. Systematycznie aktualizuje wiedzę, uczestnicząc w życiu Towarzystw Naukowych, jest też współautorstwem artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society. Obecnie wchodzi w skład władz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Lek. Piotr Kubicki jako pulmonolog w Katowicach zajmuje się:
  • diagnostyką inwazyjną chorób rozrostowych układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca;
  • diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych, ze szczególnym uwzględnieniem samoistnego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozy, NSIP, COP i chorób śródmiąższowych w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej;
  • diagnostyką duszności i niewydolności oddychania w chorobach układu oddechowego, tak po infekcji Covid-19 jak i w przebiegu POChP czy astmy oskrzelowej;
  • diagnostyką endoskopową chorób układu oddechowego, opieką i leczeniem Pacjentów z chorobami nowotworowymi układu oddechowego, chorobami obturacyjnymi i śródmiąższowymi płuc.
Piotr Kubicki - ZnanyLekarz.pl
Umów się na wizytę

Telefon +48 517 725 745

czynnym w godzinach 8.00–22.00 we wszystkie dni tygodnia