Biopsja gruboigłowa ze znacznikiem

Biopsja gruboigłowa to badanie, które polega na pobraniu materiału tkankowego z piersi, tarczycy lub węzłów chłonnych.

Tym różni się od biopsji cienkoigłowej, w której pobrany zostaje materiał komórkowy (cytologiczny). Dzięki temu biopsja gruboigłowa pozwala na diagnostykę zmian nowotworowych – rozpoznanie ich typu i cech.

Sprawdź w cenniku: biopsja gruboigłowa – cena (Katowice) Cennik

Umów się na zabieg

Telefon +48 517 725 745

czynny w godzinach 8.00–22.00 we wszystkie dni tygodnia

Przeczytaj więcej o specjaliście wykonującym biopsje gruboigłową w Mediqpol

Biopsja gruboigłowa – wskazania i przeciwskazania do badania

Wskazaniem do przeprowadzenia biopsji gruboigłowej jest wykrycie guzków. Mogą one być wyczuwalne palpacyjnie lub uwidocznione w badaniach obrazowych (np. USG). Zabieg może zostać również zlecony przez lekarza w przypadkach wystąpienia zmian podskórnych raka piersi, mięsaków tkanek miękkich, guza wątroby, nowotworu płuc, prostaty lub kości, a także węzłów chłonnych. W przypadku zmian łagodnych biopsja może być również metodą terapeutyczną. Pozwala bowiem na usunięcie zmian i uniknięcie leczenia operacyjnego.

Przeciwskazaniem do wykonania biopsji gruboigłowej są zależne od miejsca pobrania materiału. W większości przypadków jest ona niewskazana u osób z ciężkim zaburzeniem krzepnięcia krwi. Dlatego  przed badaniem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach przeciwkrzepliwych. Nie dotyczy to jednak biopsji tarczycy. Biopsji gruboigłowej piersi nie zaleca się również pacjentkom z infekcjami skórnymi w miejscu planowanej ingerencji lub ze zdiagnozowaną niewydolnością układu immunologicznego.

Przebieg biopsji gruboigłowej

Biopsja gruboigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest wykonywana w pozycji leżącej, w znieczuleniu miejscowym za pomocą igły o średnicy około 3 m. Skórę nacina się i wprowadza przez nacięcie igłę do głębszych tkanek. Następnie uruchamiany jest mechanizm spustowy. Powoduje on wbicie igły w guza (na głębokość ok. 2-3 cm) oraz pobranie wycinka tkankowego, zwanego wałeczkiem tkankowym. Jeśli istnieje podejrzenie, iż występujący guz może być nowotworem złośliwym, w środku zostawia się znacznik (marker). Daje on pewność co do lokalizacji zmiany.

Podczas biopsji do badania histopatologicznego pobiera się zwykle kilka wycinków (od 3 do 6). Po badaniu często na miejsce nacięcia nakłada się opatrunek uciskowy, aby zabezpieczyć obszar wkłucia i zminimalizować ryzyko krwawienia z przeciętych naczyń krwionośnych. Procedura łącznie trwa od 10 do 40 minut, w zależności od wielkości guza. Następnie pacjent zastaje poddany obserwacji przez ok. 30 min. Pozwala ona ocenić stan po badaniu.

Biopsję gruboigłową przeprowadza się w miejscowym znieczuleniu. Z tego względu badanie jest inwazyjne, ale bezbolesne. Zdarza się jednak odczuwanie lekkiego dyskomfortu. Ponadto w miejscu wprowadzenia igły może wystąpić obrzęk, krwawienie, zsinienie lub krwiak. Zwykle badanie powoduje powikłań i nie pozostawia na skórze długotrwałych, widocznych śladów. Biopsja gruboigłowa jest bardziej precyzyjna niż biopsja cienkoigłowa, ponieważ pobrane próbki tkanek są większe. Pozwala to na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników.

Może zainteresuje Cię również